Un futur per al paranimf
Recuperació patrimonial i Pla d’usos

Un futur per al paranimf

Recuperació patrimonial i Pla d’usos

El projecte consisteix en la redacció d’un Pla Director de Recuperació Patrimonial i Pla d’Usos per al paranimf de la Universitat Laboral de Xest, obra de l’arquitecte Fernando Moreno Barberá. El projecte d’investigació s’emmarca en el programa Keeping it Modern, destinat a la conservació de l’arquitectura del moviment modern.

Dins d’un equip multidisciplinari liderat per la UPV, Fent Estudi s’encarrega d’implementar una metodologia de diagnosi i planificació participativa per a codefinir junt a agents i representants de les quatre hèlix de la innovació (àmbit públic, àmbit privat, àmbit acadèmic-investigador i agents de la societat civil), la diagnosi de la situació actual i un possible pla d’acció futur per al paranimf de la Universitat Laboral de Xest. A aquest procés l’anomenem “Un futur per al paranimf” i compta amb el desenvolupament de qüestionaris, jornades, entrevistes, grups d’interès, etc.

El vídeo que es mostra a l’inici és una mostra d’una sèrie d’entrevistes realitzades a diferents persones expertes en l’àmbit de la rehabilitació i la gestió patrimonial.

Client: Universitat Politècnica de València
Ubicació: Universitat Laboral de Xest
Data: 2020
Equip: UPV, Fent Estudi Coop. V., Cercle, El Fabricante de Espheras, Ecopenta, Arquison Arquitectura e Ingenieria Acústica.
Amb el suport de: Getty Foundation
Web: chesteparaninfo.webs.upv.es