Pati del CEIP José Senent – Massarrojos
Informe descriptiu i plànol d’intervenció

Pati del CEIP José Senent (Massarrojos)

Informe descriptiu i plànol d’intervenció

Client: CEIP José Senent
Ubicació: Massarrojos (València)
Data: 2023

El col·legi José Senent està immers en un procés d’avanç en la coeducació, la transformació d’espais i la consciència ecològica, que ha suposat el punt de partida de distintes innovacions en l’àmbit pedagògic i el començament d’un procés participatiu que implica a tota la comunitat educativa en la transformació i renaturalització del pati.

Des de Fent Estudi hem acompanyat a aquesta escola en la fase d’anàlisi i diagnosi dels espais. A través de diverses metodologies i comptant amb la participació tant del professorat com de les famílies i l’alumnat de les distintes classes, s’ha obtingut una diagnosi completa dels espais d’esbarjo. S’ha analitzat com són, quins materials, textures i vegetació trobem, i quines relacions es donen en ells: a què es juga, qui juga i com es juga.

A partir d’aquesta primera fase, s’han consensuat els criteris i els objectius que han servit de base per a l’elaboració del projecte d’intervenció. La proposta busca convertir el pati del CEIP José Senent en un espai d’aprenentatge, coeducació i convivència, amb diversitat d’ambients i una distribució equilibrada de les distintes zones de joc. La transformació que es proposa pretén donar un paper protagonista a la natura que ens ajude a convertir el pati d’escola en un Refugi Climàtic per a Massarrojos.